Cele mai bune meserii

Cine sunt si cu ce se ocupa? Arhitectul urbanist elaboreaza conceptia modului în care poate fi construit sau conservat un oras sau alta suprafata de teren, pentru a sprijini politicile mai generale de planificare si de utilizare a serviciilor si transportului public. Oportunitati ocupationale exista în organizatii de planificare, în departamente de constructii, în institute de cercetare, în administratia de stat si locala, în companii de constructii. Urbanistii cu diploma pot sa înfiinteze si o firma proprie, dupa ce au obtinut recunoasterea oficiala si profesionala a drepturilor de libera practica.

Care sunt îndatoririle postului? Obligatiile includ: sa pregateasca proiecte de dezvoltare, sa întocmeasca documentatia de sprijin în scopul planificarii si documentatia de planificare pentru zone, unitati rezidentiale si teritorii mari. Sa întocmeasca studii de urbanistica si documentatia justificativa pentru obtinerea certificatului de urbanism, sau ca pregatire pentru procesul de planificare; sa pregateasca directivele si conditiile de planificare pentru cladiri si complexe de cladiri, inclusiv modul cum vor arata acestea. Sa revada planurile dintr-o anumita zona sau de pe un santier, sa înainteze propuneri pentru obtinerea certificatului de urbanism, sa pregateasca planuri cu privire la împrejmuirea cladirilor, la zonele de conservare si asa mai departe.Coordoneaza si monitorizeaza activitatile destinate asigurarii de medii de calitate în zonele rezidentiale. Urbanistii dau sfaturi cu privire la dezvoltarea si conservarea terenului si dezvolta planuri pe termen lung, pe zece ani sau mai mult, pentru zonele locale sau regionale, pe baza carora se pot lua hotarâri cu privire la noile cladiri si la felul cum ar trebui sa arate acestea si ce fel de servicii de transport si de alte feluri trebuie sa se dezvolte.

Unde se desfasoara activitatea si în ce conditii? Urbanistii lucreaza de obicei în birouri. Mediul de lucru este curat si bine luminat. Din când în când, pot vizita santiere pentru a inspecta si monitoriza ce se petrece acolo, sau pot merge în deplasari pentru documentatii cu privire la planificare.

Ce instrumente / echipamente folosesc? Tehnologia informatica, camere de luat vederi, carti, copiatoare si alte echipamente uzuale de birou, mai ales cele utilizate pentru elaborarea de harti si planuri.

 

Studii: Facultatea de Urbanism si Peisagistica

 

Universitati: UAIUM

 
Pentru angajarea pe locul de munca urbanist consultati platforma de recutare www.vijobs.ro.