Cele mai bune meserii

CONSULTANT DE MANAGEMENT

 Cine sunt si cu ce se ocupa? Consultantul de management este profesionistul care asista companiile cu probleme legate de schimbare sau de personal sau de aspecte legate de afacerile si dezvoltarea companiei.

Care sunt îndatoririle postului? Obligatiile includ: sa se ocupe de firme de diferite dimensiuni, sa sprijine dezvoltarea unor practici cu costuri reduse în domeniul afacerilor si al gestionarii personalului. Ocupatie de consultant de management ocupa o pozitie centrala între firme, institutii publice si lucratori. Domeniul sau profesional este managementul general, dar profesia necesita specializare în cel putin un domeniu specific cum ar fi contabilitate, finante, legislatie, asigurare si asigurari sociale, relatii de munca, selectia, recrutarea si formarea personalului si reglementarea disputelor cu privire la conditiile de munca. Consultantul de management are posibilitatea sa lucreze în calitate de contabil, sa ofere ajutor în problemele de impozite si taxe. Poate fi liber profesionist sau angajat al unei companii specializate în activitatea de consultanta si adesea aceste companii sunt firme mari de contabilitate.

Unde se desfasoara activitatea si în ce conditii? În general în birouri sau încaperi similare din cadrul companiilor care angajeaza un astfel de consultant. Mediul de lucru nu ridica probleme deosebite.

Ce instrumente / echipamente folosesc? Pe perioada muncii, consultantul foloseste tehnologia informatizata si pachete de programe pentru administrarea personalului.

 
Pentru angajarea pe locul de munca consultant management consultati platforma de recutare www.vijobs.ro.